Mijn aanpak

Met veel plezier laat ik mensen de kracht van creatief denken ervaren. Om onverwachte kansen te zien, om andere ‘out of the box’ oplossingen te bedenken. Om samen te werken aan betere projecten, producten of een nieuw businessplan. Mijn passie? Samen zoeken naar bijzondere en tegelijkertijd realistische oplossingen!

Workshops (oplossen van probleem via creatief denken)

In mijn workshops breng ik de analyse van het probleem en het zoeken van oplossingen bij elkaar. Ik gebruik daarbij verschillende methodieken uit Creative Problem Solving, Design Thinking en Innovation Management. Liefst betrek ik de klant-van-de-klant of gebruiker direct bij de workshop.

In mijn voorbereiding van workshops ga ik als een ontwerper te werk. Ik overleg met de opdrachtgever, analyseer de huidige en gewenste situatie en maak een voorstel voor de workshop. In dit voorstel beschrijf ik de context en mogelijke aanvliegroutes voor het probleem, een draaiboek voor het programma van de dag/dagen en de gewenste follow-up van de workshop. Na goedkeuring van het voorstel en opgave van kosten gaan we samen aan de slag.

 

Trainingen (leren hoe je creatief denken toepast)

Ook bij trainingen werk ik altijd met een draaiboek. Dit stel ik samen in overleg met de opdrachtgever. Welke methodieken willen we overdragen, wat moet het gewenste resultaat zijn? Hoe trainen we de diverse vaardigheden die nodig zijn voor creatieve vernieuwing? Wat moeten de deelnemers na de training zeker zelf kunnen? Met welke -niet al te complexe- vraagstukken van de organisatie kunnen we oefenen? Op basis van dit type vragen stel ik een op maat gesneden training voor.

Net als bij andere vaardigheden (hoe leerde je ook alweer fietsen?) leer je creatief denken ook vooral door het veel zelf te doen. Tijdens de training kun je volop experimenteren in een veilige omgeving. Hoe kom je tot een gedegen probleemstelling voor een brainstorm, hoe kun je collega’s uitdagen om buiten de lijntjes te kleuren, wat heb je nodig om een brainstorm te begeleiden? Hoe bepaal je het innovatieklimaat binnen je eigen team en welke verbetermogelijkheden zijn er? Allemaal onderwerpen die je oefent tijdens mijn trainingen.