Designworkshop

Centraal staat het ontwikkelen van een nieuwe dienst, een nieuw project of een nieuw product. Weten wie de klant is en wat weten we van hem of haar. Hoe kunnen we ons aanbod afstemmen op wat de klant van ons verwacht, of hoe kunnen we de klant verrassen met ons aanbod? Welke technische en maatschappelijke trends zijn van belang en hoe kunnen we die benutten om een aantrekkelijk aanbod te formuleren?

Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever richten we ons op zoveel mogelijk verschillende, nog ruwe product/dienstideeën (het maximumaantal ideeën in één dag ligt op 1050!) of op het bedenken en concreet uitwerken van enkele product/dienstideeën tot een schets en een ingevuld businessmodel canvas. Bij voorkeur werk ik tijdens Designworkshops samen met ontwerpers, om ideeën snel te visualiseren.

Case

Welke trends zijn interessant om op in te spelen, hoe zouden onze toekomstige producten en diensten eruit kunnen zien? Vragen die we beantwoorden in een workshop van 1 dag. Een workshop die we meerdere keren uitgevoerd hebben in opdracht van ontwerpbureau GBO Innovation makers voor producenten van producten voor consumenten en professionele markt. Vanzelfsprekend heeft zo’n opdracht een vertrouwelijk karakter en kunnen we hier nu niet aangeven om welk producten het gaat. Wel over hoe we het aangepakt hebben. We brengen tijdens de Design workshop markt- en technologische ontwikkelingen in kaart, we maken een beschrijving van de gebruikerstypen en zetten bijvoorbeeld de IdeeCarrousel in om nieuwe producten te bedenken en te visualiseren. Daarna werkt GBO Innovation makers de beste concepten verder uit.

“Door de aanpak van René halen we in één dag veel businesskansen boven water, hoeven wij ons geen zorgen te maken over het brainstormproces en kunnen wij ons focussen op de relatie met de opdrachtgever en op het ontwerpwerk tijdens de sessie. Deze aanpak is meerdere malen toegepast tot volle tevredenheid van diverse opdrachtgevers.”

Jacques Gramser
Directeur, GBO Innovation makers

www.gbo.eu